0
Your Cart

“ทำในสิ่งที่ชอบ เป็นในสิ่งที่ใช่” กับ 7 ขั้นตอนแห่งการค้นหาตัวเอง

ว่ากันว่า คนที่โชคดีที่สุด ก็คือคนที่ค้นพบว่าตนเองชอบอะไรและได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ เพราะการที่ได้ทำงานที่เรารักนั้น มันจะทำให้เราไม่รู้สึกว่ามันคือการทำงาน แต่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต ชีวิตส่วนตัวจะไม่ถูกแยกขาดออกจากการทำงาน

Read more