0
Your Cart

6 เคล็ดลับตากเสื้อยืดอย่างไร ? ไม่ให้ไหล่ตุง

หลายๆคนอาจจะเคยพบปัญหาเวลาซักเสื้อยืด แล้วใส่ไม้แขวนตาก พอเสื้อแห้งไหล่เสื้อมักจะตุงๆ ขึ้นมาเหมือนยืดๆออกมาเล็กน้อย หรือจะเป็นรอยย่น ตรงมุมไม้แขวนเสื้อ ซึ่งนานๆไปอาจทำให้เสื้อยืดเสียรูปได้วันนี ZAZIO ขอแนะนำวิธีแก้ปัญหานี้มาฝากกันด้วยหลากหลายวิธีดังนี้

Read more