0
Your Cart

ทายนิสัยจากรูปแบบ “กางเกง” ที่สวมใส่

กางเกงที่เราสวมใส่ในแต่ละวันนั้น สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราได้ บางคนชอบใส่ขาสั้น บางคนก็ชอบใส่ขายาว หรือบางคนใส่สลับกันไปในแต่ละวัน แต่ให้ลองสังเกตุว่ารูปแบบไหนที่เรามักใส่เป็นประจำใส่บ่อยที่สุด แล้วมาดูกันว่าเราเป็นคนอย่างไร….ไม่เชื่อลองไปดูกันเลย

Read more