0
Your Cart

10 พฤติกรรมของคนที่กำลังมีอาการตกหลุมรัก

นิยามคำว่า “ตกหลุมรัก” คือ “ความต้องการที่จะคบกับใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าคนนั้นมีเสน่ห์และเป็นคนพิเศษสุดๆ” คนที่คุณตกหลุมรักจะทำให้คุณรู้สึกเป็นบ้า รู้สึกเหมือนทั้งอายและหวิวใจไปพร้อมกัน คุณเลือกไม่ได้หรอกว่าจะตกหลุมรักใคร แต่คุณสามารถเลือกวิธีที่จะแสดงออกได้เมื่อคุณรู้ว่าคุณกำลังตกหลุมรักใครอยู่

Read more