0
Your Cart

5 คุณสมบัติของการเป็น “สามีที่ดี”

การเป็นสามีและพ่อที่ดี เป็นหน้าที่ ๆ ต้องอาศัยความรับผิดชอบและความอดทนอย่างมาก ซึ่งผู้หญิงหลาย ๆ คน ต่างก็มองหาคุณสมบัติดังกล่าวในตัวชายอันเป็นที่รัก คนที่เธอจะฝากชีวิตทั้งหมดที่เหลืออยู่ให้ดูแล พร้อมเดินเคียงข้างไปด้วยกัน ทั้งในยามสุขและยามทุกข์ แต่คุณทราบกันหรือไม่ว่า สาว ๆ เขาต้องการคนแบบไหนมาเป็นสามี

Read more